שאלה בפורום ייעוץ בענייני בתי הדין הרבניים

23/04/2018 22:34 שאלה: פירות נכסי מלוגאריה

בס"ד אח של אישה נשואה אחראי ,מפאת כבודו, על חלוקת עיזבון . הוא מעכב את החלוקה מזה שנים, מסיבות טיפשיות ותמוהות לכולי עלמא. א. האישה פוחדת להתעמת עם אחיה, והבעל רוצה לתבוע אותו ואת אישתו בדין תורה מאחר והעיכוב מונע ממנו את פירות נכסי המלוג מאישתו היורשת . האם ביה"ד יקבל את תביעתו? ב. האם מניעת האישה לתת פירות נכסי מלוג היא עילה בידי הבעל לגירושין ? ג. האם ניתן יהיה להתקזז בין הפירות לכתובה בגט?

לשאלה זו ענו 1 מומחים

17/05/2018 20:26

המציאות המשפטית פשוטה מהמורכבות שמוצגת בשאלה

משה ליבוביץ
אריה שלום, שאלתך מורכבת מכמה חלקים שלדעתי על מנת למצוא פתרון לשאלה כדאי לפרק אותה לחלקים ולא לקשר בין כל החלקים, ראשית כי שחלקו בעזבון מעוכב יכול לתבוע זאת ויקבל סעד מערכאה שיפוטית, ככל והאדם המעכב אינו מוכן להתדיין בדין תורה, הרי שעל המעוכב לבקש היתר לפנות לערכאות ואז לפנות לבית המשפט שלבטח ייתן סעד. לשאלתך השנייה הינה טיאורטית בלבד כיוון שלבית הדין הרבני אין כיום סמכות לדון דיני ממונות כנגד צד ג' (האח המעכב את פירות נכסי המלוג) - כך שגם אם היה נזקק לתביעה שכזו מבחינה הלכתית, הרי שהמציאות המשפטית אינה מאפשרת זאת. לשאלתך בעניין מניעת האישה לתת את פירות נכסי המלוג איני מבין כלל את שאלתך כיוון שלפי מה שאתה מציג זאת הרי שהדבר אינו כלל בידי האישה ולא היא המונעת כך שלא ניתן להאשים אותה בדבר שהיא לא אשמה בו. לשאלת בעניין הקיזוז, באופן עקרוני ברור שכספי נכסי המלוג שייכים לבעל ומהם הוא יכול לשלם את דמי הכתובה, אך אם נבחן את המציאות המשפטית דבר אינו פשוט שכן כיום חלוקת הרכוש מתבצעת בדר"כ ע"פ חוק יח"מ ולא ע"פ ד"ת כך שנושא פירות נכסי המלוג לא תופס מקום אך מכל מקום ידוע כי בתי הדין אינם נותנים כפל זכויות גם חלוקת רכוש ע"פ חוק וגם כתובה על פי הלכה ולכן הדבר כנראה יכול לבוא בחשבון - בהצלחה.