שאלה בפורום ייעוץ בענייני בתי הדין הרבניים

23/04/2018 22:34 שאלה: פירות נכסי מלוגאריה

בס"ד אח של אישה נשואה אחראי ,מפאת כבודו, על חלוקת עיזבון . הוא מעכב את החלוקה מזה שנים, מסיבות טיפשיות ותמוהות לכולי עלמא. א. האישה פוחדת להתעמת עם אחיה, והבעל רוצה לתבוע אותו ואת אישתו בדין תורה מאחר והעיכוב מונע ממנו את פירות נכסי המלוג מאישתו היורשת . האם ביה"ד יקבל את תביעתו? ב. האם מניעת האישה לתת פירות נכסי מלוג היא עילה בידי הבעל לגירושין ? ג. האם ניתן יהיה להתקזז בין הפירות לכתובה בגט?