שאלה בפורום לשכת הטוענים

05/04/2021 00:10 שאלה: התמחותאברהם שלמה

האם כיום הלשכה נותן לחבריה (החפצים בכך) אופציה להתמחות באופן מעשי?