שאלה בפורום לשכת הטוענים

05/04/2021 00:12 שאלה: תעודה מטעם הלשכהחיים שטרן

האם בכדי להיכנס אלאסיר לכלא בתור טוען רבני יש צורך בתעודה / כרטיס של הלשכה או שמספיק תעודת ההסמכה של ביה"ד הרבני?