תגית נישואין

פסק דין | נושא : 	גירושין ונדון הצמדת כתובה שנכתבה בלירות

פסק דין | נושא : גירושין ונדון הצמדת כתובה שנכתבה בלירות

"הצדדים נישאו בשנת תשל"ט (1979). מנישואין אלו נולדו להם שלושה ילדים, כולם בגירים. האישה הגישה בקשה ליישוב סכסוך לביהמ"ש בנובמבר 2018. במאי 2019 פתח האיש תיק גירושין, רכוש ומורדת בביה"ד. האישה פתחה לאחר מכן תיקי שלום בית, רכוש ומזונות אישה. התקיימו עד כה שני דיונים בעניינם, ובסוף הדיון השני התבקשו לשלוח סיכומים בעניין תביעת הגירושין."