פניה לועדה חבר הנהלה

טו"ר ניסים אברג'ל

בני ברק

זיו ברקוביץ

03-9098765 פתח תקווה
bzil0888@gmail.com
חבר ועדה

טו"ר ועו"ד הרב צבי גלר חבר

03-9096847 אלעד
sgeller@zahav.net.il
חבר ועדה

טו"ר יסכה מזרחי חבר

02-5356693 מעלה אדומים
yiskam2@gmail.com
חברת ועדה

טו"ר יואל פריד

בן שמן (שיכון)