פניה לועדה חבר הנהלה

דיין וטו"ר הרב רון אל אהרון חבר

08-9948434 נתיבות
ronelahron@gmail.com
חבר ועדה

זיו ברקוביץ

03-9098765 פתח תקווה
bzil0888@gmail.com
חבר ועדה

טו"ר ועו"ד הרב צבי גלר חבר

03-9096847 אלעד
sgeller@zahav.net.il
חבר ועדה

טו"ר יסכה מזרחי חבר

02-5356693 מעלה אדומים
yiskam2@gmail.com
חברת ועדה

טו"ר יהושוע שווירץ

חבר ועדה

טו"ר אלי שפירא

חבר ועדה