שאלה בפורום פורום מקצועי לטוענים בלבד

19/04/2017 12:11 שאלה: ספריםהדר גבאי

האם תוכל ליתן לי רשימת ספרים משפטיים והלכתיים המתעסקים בנושא משמורת ילדים והסדרי ראיה בפרט?

לשאלה זו ענו 1 מומחים

19/04/2017 14:07

ברכת הצלחה!!

בונם בלושטיין
אין לי כרגע משהו ספציפי, אבל אני שמח להבין שהעלית בחכתך משהו ואתה פעיל, הרבה הצלחה!!