חברי הלשכה

4 חברים לחיפוש

טו"ר ועו"ד הרב צבי גלר חבר

050-7664874 אלעד
sgeller@zahav.net.il
טוען רבני, עו"ד

טו"ר טוען רבני דוד עשור

052-7196716 ירושלים
david-asor@walla.com

טו"ר מאיר שמעון עשור בכיר

0542111288 ירושלים
meir@ynrcollege.org
טוען רבני, משפטאי

טו"ר יואל פריד

בן שמן (שיכון)
טוען רבני